ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီနွင့္ တင္ဒါေခၚယူေရးနွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တို႕၏ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စက္မႈဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေနရာ (၃)ခုရွိသည့္အနက္ (၁)ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္အေနနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းနွင့္ နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို  ၊ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င္းပသည့္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ တင္ျပခဲ့ရာ အစည္းအေဝး(၂၁)ရက္ ေျမာက္ေန႔  (၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္) တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂။     … Continue reading

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Forum ကို ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ကန္းၿမိဳ႕ရွိ၊ Carlton Intercontinental ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအား နံနက္ … Continue reading

Invitation for the Expression of Interest (EOI) From the Potential Developers

The Government of the Republic of the Union of Myanmar has identified KyaukPhyu SEZ as one of the economic potentials to contribute to the country’s economic development. Bid Evaluation and Awarding Committee (BEAC), in close cooperation with the CPG Consortium … Continue reading

Kyauk Phyu SEZ Yangon Road Show into the mitv News

The Kyaukphyu Economic Zone is set to be the trade corridor of Myanmar, with Africa, Middle East and China, but while investors are being invited, people hope the development to be open and transparent. The KyaukPhyu SEZ covers 4000 acres … Continue reading

KPSEZ Yangon Road Show MRTV News

Signing of Letter of Agreement on 26 May 2014 in Naypyitaw

The Myanmar press reported on the signing of an agreement between the consortium, led by CPG Consultants and PM Link, and the Kyauk Phyu Special Economic Zone Management Committee for the development of the master plan and management of the … Continue reading

Dr Mg Mg Thein Speech (3-3-2014) U Myint Thein Speech (3-3-14) Kyauk Phyu SEZ Consulting Firm Press Release U Myint Thein Speech – Myanmar (3-3-2014)

Posted on by admin | Comments Off on Kyauk Phyu SEZ Consulting Firm Press Release

In Pyihtaungsu Hluttaw, Presentation about the situation of the running process of Kyauk Phyu Special Economic Zone and Kyauk Phyu deep sea port by U Myint Thein, Kyauk Phyu Special Economic Zone Chairman

U Myint Thein, Deputy Minister for Ministry of Rail Transportation submits to Pyihtaungsu Hluttaw about the situationof the running process of Kyauk Phyu Special Economic Zone and Kyauk Phyu deep sea port.